Wednesday, July 17, 2019
Home > anak
Pendidikan Anak Faidah Surah Luqman

Mendidik Anak Belajar dari Luqman Al-Hakim [2]

Belajar dari Luqman Al-Hakim dalam Mendidik Anak [2] 6. Nasihat untuk amar ma’ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: … وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ … “… Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar …” (QS Luqman [31]: 17)Amar ma’ruf berarti memerintahkan manusia untuk berbuat baik

Read More
Pendidikan Anak Faidah Surah Luqman

Mendidik Anak Belajar dari Luqman Al-Hakim [1]

Belajar dari Luqman Al-Hakim dalam Mendidik Anak [1]  Salah satu bukti perhatian Islam terhadap pentingnya pendidikan anak adalah dengan disebutkannya beberapa kisah yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti kisah Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya dengan nasihat yang sangat penting dan bermanfaat, sampai-sampai Allah Ta’ala mengabadikannya di dalam

Read More
Pendidikan Anak Faidah Surah Luqman

Metode Mendidik Anak di dalam Islam

Metode Mendidik Anak di dalam Islam   بسم الله الرحمن الرحيم  Islam merupakan agama yang telah sempurna..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْArtinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu” (Al-Maidah [5]: 3) Segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi Sholallohu 'alaihi wa sallam dari hal yang terbesar hingga yang terkecil. Sebagai contoh, di dalam tata cara

Read More