Saturday, February 16, 2019
Home > Syirik

Menjadikan Perantara Orang Shalih untuk Bertaqarrub dengan Allah adalah Kesyirikan

Di antara bentuk kesyirikan adalah menjadikan orang shalih sebagai perantara untuk bertaqarrub kepada Allah Syaikh Taqiyyuddin Al-Maqrizi Asy-Syafi'i (766 H - 854 H) menyebutkan dalam kitab تجريد التوحيد المفيد فالشرك في الإلهية و العبادة هو الغالب على أهل الإشرك، وهو شرك عبّاد الأصنام، و عبّاد الملائكة، و عبّاد الجن، و عبّاد المشايخ

Read More