Tuesday, June 18, 2019
Home > Aqidah dan Tauhid > Takut (Al-Khauf) Merupakan Ibadah yang Wajib Diberikan Hanya Kepada Allah

Takut (Al-Khauf) Merupakan Ibadah yang Wajib Diberikan Hanya Kepada Allah

Takut (Al-Khauf) Merupakan Ibadah yang Wajib Diberikan Hanya Kepada Allah

Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi’i (766 H – 854 H) mengatakan di dalam kitabnya “تجريد التوحيد المفيد”

والإلهيّة : كون العباد يتّخذونه سبحانه محبوبًا مألوهًا، و يفردونه بالحبّ والخوف والرجاء، والإخبات، والتّوبة والنّذر والطّاعة، والطّلب والتوكل، ونحو هذه الاشياء

Tauhid Ilahiyyah adalah suatu keadaan hamba menjadikan Allah yang Maha Suci sebagai dzat yang dicintai, yang disembah, mengesakan-Nya dengan cinta, takut, harap, ketundukkan, taubat, nadzar, ketaatan, berdo’a, tawakkal, dan yang semisalnya.

Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi Rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya
“فتح الرب الحميد ”
bahwa takut (الخوف) terbagi menjadi dua, yaitu
1. Khauf Tabiat ( الخوف الطبيعي )
2. Khauf Ibadah ( الخوف العبادة )

Syaikh Ar-Rajihi menjelaskan bahwa Khauf Tabiat adalah

كأن تخاف من المخلوق الذي له أسباب ظاهرة فتخاف من العدو فتأخذ حذرك، أو تخاف من السباع، أو تخاف من البرد فتلبس ثيابك، أو تخاف من الجن فتتحرز منهم بالأوراد الشرعية، و تتعوذ بكلمات الله التماتة من شرّ ما خلق، وتقرأ آية الكرسي

Anda takut dari makhluk yang padanya terdapat sebab-sebab yang nampak, semisal takut terhadap musuh sehingga mengambil perhatianmu, atau takut dari hewan-hewan buas, atau takut dari rasa dingin sehingga memakai pakaian yang tebal, atau takut dari jin sehingga menjaga diri kalian dengan wirid-wirid syar’i, dan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk-Nya, dan membaca ayat kursi.

Dan Khauf Ibadah adalah

أن تخاف من شيء ليست أسبابه ظاهرة، فتاخف من الميت مثلًا أن يميت ولدك، أو يحرمك دخول الجنة، أو يقطع رزقك أو يسلط عليك عدوه فتدعوه من دون الله، فهذا خوف السرِّ، وهذا شرك لمن صرفه لغير الله

Anda takut dari sesuatu yang sebab-sebabnya tidak nampak, semisal Anda takut dari mayyit yg seandainya dapat mematikan anakmu atau menahan anda masuk ke dalam surga, atau memutus rizkimu atau menguasai anda kepada musuh-musuh, maka itu merupakan peribadahan kepada selain Allah, ini adalah takut yang tersembunyi, dan ini adalah kesyirikan bagi yang memalingkan kepada selain Allah.

Syaikh Shalih Fauzan juga menjelaskan di dalam kitab ” إفادة المستفيد ” tentang khauf ibadah adalah

هو الذي يكون معه ذل و انقياد للمفوف

Adanya bersamaan dengan takut rasa kehinaan diri dan ketundukkan diri kepada sesuatu yang ditakuti.

Dan Khauf Tabiat adalah

فهو الذي لا يكون معه ذل و لا خضوع

Tidak adanya penyertaan dengan takut rasa kehinaan diri dan tidak pula ketundukkan diri terhadap yang ditakuti

Setelah itu Syaikh Shalih Fauzan membawakan firman Allah ta’ala,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman” (Ali Imran: 175)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *