Saturday, February 16, 2019
Home > Adab

Tidak Makan Berlebihan

Makan berlebihan merupakan perkara yang dibenci di dalam Agama Islam. Ibnu Jama'ah Rahimahullaah (w. 733 H) menuliskan di dalam kitab " تذكرة لسامع " من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم و عدم الملال: أكل قدر اليسير من الحلال Di antara sebab-sebab yang paling besar untuk membantu sibuk (menuntut ilmu) dan memahami

Read More